U bent hier

Effectmeting - Meten is weten

In de praktijk wordt vaak met behulp van een zelf samengesteld evaluatieformulieren de gewenste feedback van de deelnemers verzameld. Cliënttevredenheidsonderzoeken en/of effectmetingen middels vragenlijsten / testen zijn niet zo standaard in het maatschappelijk werk in het algemeen en in het groepsmaatschappelijk werk in het bijzonder.
Over de effectiviteit van het maatschappelijk werk heeft Sjef de Vries een zeer interessante lezing gegeven met als titel Waarom zijn MW-ers zo effectief?  Als reactie hierop zijn aantal interessante reacties verschenen in Maatwerk.  Inmiddels is over dit thema ook het boek 'Wat Werkt'  van Sjef de Vries uitgegeven.
In het kader van effectstudies moet u beslist ook eens een kijkje nemen op de site Databank effectieve jeugdinterventies en op de Database van Loketgezondleven.
En voor een overzicht van de verschillende factoren die tezamen het effecten van de geboden hulp bepalen, zijn we benieuwd naar úw aanvulling op Wat werkt ?
Met al deze achtergrondinformatie kunt u zichzelf een genuanceerder beeld vormen over het bepalen van de effectiviteit van het (groeps)maatschappelijk werk.

De onderstaande valide testen kunt u gebruiken om enige effecten van de geboden begeleiding te meten. We ontvangen hierop graag uw aanvullingen.

Vierdimensionale Klachtenlijst: de 4DKL                                                    Vragenlijst downloaden
Wat meet deze vragenlijst?
Deze vragenlijst van 50 vragen meet vier dimensies van psychopathologie: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie.
Daarnaast is deze test goed te gebruiken om het verloop van stresssymptomen te monitoren.
De afnameduur is 5-10 minuten.
Voor welke groepen zinvol?
Deze vragenlijst is o.a. goed te gebruiken voor een groep, cursus of training waarvan het doel van de bijeenkomsten ondermeer is om de stress/spanningen te reduceren zoals bijvoorbeeld een cursus 'Werken aan werkstress'.
Daarvoor dient de test vooraf aan deelname, op het eind van de cursus/training en eventueel bij de follow-up te worden ingevuld door de deelnemers.

Symptomen van depressie: de CES-D vragenlijst                                     De handleiding in pdf formaat
Wat meet deze vragenlijst?
Deze vragenlijst van 23 vragen meet hoe het gesteld is met iemands depressieve klachten. Met name de vermindering van depressieve klachten kan middels deze test goed gemeten worden.
Voor welke groepen zinvol?
Deze vragenlijst is goed te gebruiken voor een groep, cursus of training waarvan het doel van de bijeenkomsten ondermeer is om de depressieve klachten te verminderen zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde cursussen "In de put - Uit de put".
Daarvoor dient deze vragenlijst vooraf aan deelname, aan het begin, halverwege en aan het einde van de cursus/training én bij de follow-up te worden ingevuld door de deelnemers.

Sater: Self Administered Treatment Evaluation Rating                            Meer informatie in pdf formaat
Wat meet deze vragenlijst?
Het systeem geeft gemeenten en/of organisaties systematisch antwoord op de vraag of interventies van hulp- en dienstverleners effectief en relevant zijn. Vooral vanuit het perspectief van de cliënt: is die tevreden met de hulpverlening, zijn de problemen opgelost? Maar zeker ook vanuit het perspectief van de financierende gemeente: wat is de sociale relevantie van het werk? Helpt het bij het tegengaan van achterstand; bevordert het sociale integratie? Daarom is Sater meer dan een tevredenheidsonderzoek: het levert relevante informatie voor nieuw beleid van zowel gemeente als organisatie. Nieuw ten opzichte van eerdere proefversies van Sater is een extra beschikbare module met een beoordeling van het maatschappelijk belang van het lokale maatschappelijk werk.
Voor welke groepen zinvol?
Dit systeem is door het Verwey-Jonker Instituut speciaal voor het Algemeen Maatschappelijk Werk en de maatschappelijke dienstverlening ontworpen en derhalve voor diverse groepen te gebruiken.

Welk meetinstrument kent u welke hier nog ontbreekt ?
Lever uw bijdragen aan bovenstaande opsomming middels onderstaande optie: