U bent hier

Evaluatie

Mogelijk dat u bij evaluatie denkt aan een zelf ontwikkeld evaluatieformulier wat u door deelnemers tijdens of na de laatste bijeenkomst laat invullen. Evalueren omhelst echter veel meer. Waar kan men ondermeer op evalueren:

 • het aantal deelnemers; zie in dit kader ook de pagina over 'Onvoldoende aanmeldingen' 
 • de tevredenheid van de deelnemers (en waarop bevraag je de deelnemers hiervoor dan ?);
 • de samenwerking in de groep;
 • het gehanteerde programma en de gehanteerde werkvormen;
 • de samenwerking van de twee begeleiders;
 • de doelstellingen van de bijeenkomsten - geëvalueerd door de deelnemers;
 • de doelstellingen van de bijeenkomsten - geëvalueerd door de werkers;
 • de doelstelling die de instelling beoogt te realiseren middels het aanbieden van betreffende groep;
 • .......

Het kan ook nog professioneler aangepakt worden door het gehele primaire proces, de organisatorische inbedding e.d. achteraf te evalueren.
Wij hebben hiervoor een handzaam formulier samengesteld.
Om u een idee te geven wat in dit formulier geëvalueerd wordt geven we hieronder de hoofdrubrieken aan die verder uitgewerkt staan in het betreffende document:

 1. Werving / eerste contact / aanmelding
 2. Kennismakingsgesprek / intake
 3. Uitvoering van de groep of cursus
 4. Eindevaluatie / Nazorg
 5. Beleid en organisatie
 6. Groepswerkcoördinator en groepswerkers
 7. Locatie en cursusmateriaal
 8. Onderzoek en Ontwikkeling
 9. Beheer van de deelnemersgegevens

U kunt het betreffende formulier ook in Word ontvangen, zodat u het digitaal kunt invullen/gebruiken.
Mail ons hiervoor uw verzoek met als onderwerp 'evaluatieformulier.

Binnnenkort kunt u hieronder de volgende voorbeeldformulieren downloaden:

• Evaluatieformulier met algemene cursusinformatie
• Deelnemersformulier voor informatie over de cursisten: hierop wordt de aanwezigheid genoteerd, of cursisten het huiswerk hebben gemaakt etc.
• Begeleidersformulier waarop belangrijke gebeurtenissen die zich tijdens de cursusbijeenkomsten hebben voorgedaan worden genoteerd
• Evaluatieformulier voor de cursusbegeleiders