U bent hier

TRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK

Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: 
Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen!

 
Doelgroep 
De 3-daagse 'Training groepsmaatschappelijk werk' is bedoeld voor maatschappelijk werkers die: 
- zich in het werken met groepen (verder) willen bekwamen; 
- groepsprocessen willen leren herkennen en begeleiden; 
- een gedegen theoretische ondergrond voor het begeleiden van groepen willen verkrijgen; 
- hun interventierepertoire willen uitbreiden; 
- een variatie aan werkvormen en methoden willen leren inzetten; 
- zich wat betreft groepswerk willen specialiseren in diverse doelgroepen, domeinen of methoden; 
- hun performance als groepswerker willen ontwikkelen of verbeteren. 
 
Doelstelling 
Het algemene doel van de cursus is het vergroten van het professioneel methodisch handelen in het werken met groepen door het verwerven van inzicht in relevante groepsdynamische principes. 
Dit komt tot uitdrukking in analyseren en aansturen van groepen op basis van type groepen, fasen van groepsontwikkeling, niveaus en leiderschapsstijlen; rekening houdend met instellingscondities. 
Tijdens de training verwerft de deelnemer basiskennis over groepsdynamiek en groepsprocessen. 
Tevens hoe hierin als groepsmaatschappelijk werker te interveniëren met als doel dat het proces in de groep de taak van de groep ondersteunt en dat groepsdeelnemers zich individueel ontwikkelen om dit in hun eigen context vorm te geven. Tijdens de basistraining wordt dit algemene doel vertaald in werkdoelen (zie ook de eindtermen).
 
Cursusdata en locatie                    voorjaar 2016
Locatie Utrecht                                donderdag 25 februari, 17 maart en 21 april 2016
 
Inschrijving is nog mogelijk !!
Meer informatie over de training in 2016 vind je op onderstaande flyer.
 
i.s.m.