U bent hier

Werkplan 2006

Visie
Samen met zoveel mogelijk groepsmaatschappelijk werkers in het land e.a. deskundigen willen we een breed gedragen visie ontwikkelen. Hiervoor zal deze website gebruikt gaan worden. Een aantal vragen en mogelijke antwoorden zijn hiervoor geformuleerd die in 2006 op een interactieve wijze beantwoord kunnen gaan worden door bezoekers van de site.
De vragen zijn reeds onder het trefwoord 'Visie' geplaatst. De meerkeuze-antwoorden volgen in 2006.

Interactief
De site gaat in 2006 verder voorzien worden van de benodigde functionaliteiten om daadwerkelijk een interactieve site te realiseren.

Inventarisatie van draaiboeken uitbreiden
In 2005 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van groepen die vanuit het AMW worden aangeboden.
In 2006 zullen ook andere sectoren, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, hiervoor benaderd worden. De uitkomsten hiervan zullen uiteraard toegevoegd gaan worden aan deze website.

Salonbijeenkomst
Specifiek voor groepsmaatschappelijk werkers zal een landelijke bijeenkomst georganiseerd worden waar diverse actuele thema's aan bod zullen komen.

Nieuwsbrief
Per mail zal een nieuwsbrief met regelmaat verstuurd worden aan geïnteresseerden. Met name om nieuws op het gebied van groepsmaatschappelijk werk onder de aandacht te brengen én om bezoek aan de website te stimuleren.