U bent hier

Werkplan 2007

Visie
Samen met zoveel mogelijk groepsmaatschappelijk werkers in het land e.a. deskundigen willen we een breed gedragen visie op groepsmaatschappelijk werk ontwikkelen. Een aantal vragen en mogelijke antwoorden zijn hiervoor geformuleerd en in 2006 aan een groot aantal vakgenoten toe gemaild. In 2007 gaan we verder met de ontvangen antwoorden.

Specifieke competenties
Dit jaar gaan we specifieke competenties van/voor de groepsmaatschappelijk werker in kaart brengen en beschrijven.

Interactief
De site gaat in 2007 dan eindelijk voorzien worden van de benodigde functionaliteiten om daadwerkelijk een interactieve site te realiseren.

Inventarisatie van draaiboeken uitbreiden
In 2005 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van groepen die vanuit het AMW worden aangeboden.
In 2006 is de jeugdzorg, een andere sector, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, hiervoor benaderd. In 2007 zullen de uitkomsten hiervan toegevoegd gaan worden aan deze website en ook zullen andere sectoren, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, benaderd worden.

Minisymposia
Specifiek voor groepsmaatschappelijk werkers zullen twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd worden waar een actuele thema aan bod zal komen. Mogelijke thema’s:
- Vervolg op het eerste minisymposium over de WMO
- Valkuilen en kwaliteiten
- Een groepsmaatschappelijk werker is meer dan een cursusbegeleider.
- Specifieke competenties van de groepsmaatschappelijk werker

Verschil in werkwijze
We willen een start maken met het in kaart brengen van verschillende werkwijzen. Bijvoorbeeld de verschillende manieren hoe een assertiviteitstraining gegeven wordt. Waarbij de verschillende werkwijzen/aanpak + bijbehorende motivatie/verantwoording met voordelen en nadelen naast elkaar geplaatst worden.

Nieuwsbrief
Per mail zal een nieuwsbrief met regelmaat verstuurd worden aan geïnteresseerden. Met name om nieuws op het gebied van groepsmaatschappelijk werk onder de aandacht te brengen én om bezoek aan de website te stimuleren.

Blijft staan op de PM-lijst
- Audiovisueel materiaal (laten) maken over het groepsmaatschappelijk werk. Om het groepswerk te presenteren en te profileren, ook interessant met het oog op de competenties van de groepsmaatschappelijk werker.
- Methodiekontwikkeling
- Een workshop voor beginnende groepsmaatschappelijk werkers