U bent hier

Werkplan 2010

1. Organiseren van een training voor beginnend groepsmaatschappelijk werkers
Op 19 maart 2009 zeer succesvol verlopen. Zou derhalve najaar 2009 herhaald gaan worden maar door personele onderbezetting vanuit het NVMW-bureau is deze herhaling verschoven naar 15 april 2010.

2. Initiëren van een carrousel van trainingsdagen
De werkgroep is momenteel bezig met het initiëren van een carrousel van trainingsdagen waarin diverse aspecten van het groepsmaatschappelijk werk verder uitgediept en geoefend  kunnen gaan worden.  De uitvoering staat voor 2010-2012 gepland, voor zover mogelijk in samenwerking met de regionetwerken en Hogescholen.

3. Groepsmaatschappelijk werk per internet
In 2010 willen we een initiërende en innoverende rol gaan spelen in de (verdere) ontwikkeling van digitale groepshulpverlening.

4. Inventarisatie van draaiboeken uitbreiden
De inventarisatie van groepen die vanuit het AMW worden aangeboden is succesvol verlopen. Deze inventarisatie is op onze eigen website geplaatst en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dit jaar is ook een begin gemaakt met inventarisatie van mogelijke groepen in het ziekenhuis / medisch maatschappelijk werk en bedrijfsmaatschappelijk werk. We gaan in 2010 hiermee verder en uiteraard ook de andere sectoren, waarin maatschappelijk werk groepsgewijs wordt aangeboden, in kaart brengen.

5. Nieuwsbrief per e-mail
Inmiddels is een groot emailadressenbestand ontstaan (enkele honderden) van mensen die geïnteresseerd zijn in groepsmaatschappelijk werk. Met regelmaat is hen per e-mail een nieuwsbrief verstuurd om nieuws op het gebied van groepsmaatschappelijk werk onder de aandacht te brengen én om bezoek aan de website te onderhouden / stimuleren.

6. Website www.Groepsmaatschappelijkwerk.nl
De eigen website omvat inmiddels een kleine 400 pagina’s, waarmee het een enorme schat aan informatie over het groepsmaatschappelijk werk is geworden.  De website wordt wonderbaarlijk goed bezocht, gezien het specifieke karakter van groepsmaatschappelijk werk. In 2010 onderzoeken we hoe de website verder te exploiteren valt.