U bent hier

Werkplan 2008

De beleidslijnen van de NVMW voor het komende jaar zijn multicultureel en marktwerking. Will stelt op grond daarvan voor om in 2008 hierop aan te sluiten met een inventaristie en meer informatie over een van deze onderwerpen op een apart stukje van de website.
Will haar voorkeur gaat uit naar multiculti, vanwege haar onderzoeksopdracht. Mogelijk kunnen we meer zicht krijgen over spcifieke competenties van werkers voor groepen met allochtone cliënten. Met aansluitend  in dec. een nieuw sympsoium over deze bevindingen.

Organiseren van minimaal 2 minisymposia
1. Herhaling van het symposium over methoden voor de groepsmaatschappelijk werker waarvoor we in juni 2007 velen hebben moeten teleurstellen.
2. Een nieuw symposium in april,  waarvan het onderwerp ook weer specifiek is voor groepsmaatschappelijk werkers. 
Mogelijke thema’s:
- Vervolg op het eerste minisymposium over de WMO
- Valkuilen en kwaliteiten
- Een groepsmaatschappelijk werker is meer dan een cursusbegeleider.
3. Een symposium over specifieke competenties van groepsmaatschappelijk werkers in het algemeen en/of specifieke competenties voor werker met groepen allochtone cliënten.

Specifieke competenties
Dit jaar gaan we specifieke competenties van/voor de groepsmaatschappelijk werker in kaart brengen en beschrijven.

Inventarisatie van draaiboeken uitbreiden
In 2005 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van groepen die vanuit het AMW worden aangeboden.
In 2006 is de jeugdzorg, een andere sector, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, hiervoor benaderd.  In 2008  zullen andere sectoren, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, benaderd worden.

Verschil in werkwijze
We willen een start maken met het in kaart brengen van verschillende werkwijzen. Bijvoorbeeld de verschillende manieren hoe een assertiviteitstraining gegeven wordt. Waarbij de verschillende werkwijzen/aanpak + bijbehorende motivatie/verantwoording met voordelen en nadelen naast elkaar geplaatst worden.

Nieuwsbrief
Per maand zal per email een nieuwsbrief verstuurd worden aan geïnteresseerden. Met name om nieuws op het gebied van groepsmaatschappelijk werk onder de aandacht te brengen én om bezoek aan de website te stimuleren.

Blijft staan op de PM-lijst
- Audiovisueel materiaal (laten) maken over het groepsmaatschappelijk werk. Om het groepswerk te presenteren en te profileren, ook interessant met het oog op de competenties van de groepsmaatschappelijk werker.
- Methodiekontwikkeling
- Een workshop voor beginnende groepsmaatschappelijk werkers