U bent hier

Werkplan 2009

Organiseren van een training voor beginnend groepsmaatschappelijk werkers
Op 19 maart gaat deze trainingsdag plaatsvinden, begeleidt door vier leden van de werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk. De benodigde voorbereiding voor deze dag verloopt volgens plan. Het belooft een kwalitatief goede trainingsdag te gaan worden.
--> de geplande vier leden zijn inmiddels versterkt met nog twee personen.

Carrousel van trainingsdagen
De GMW-studiemiddag 'Inspirerende methoden'  is afgelopen twee jaar drie maal met groot succes aangeboden. Hetzelfde concept nogmaals aanbieden gaan we niet doen (ondanks de vraag die hiervoor aanwezig blijkt). Mogelijk is een verdieping van de eerder aangeboden workshops te organiseren, maar dan niet eenmaal en centraal in het land maar vaker en gebruik makend van de diverse regionetwerken in samenwerking met hogescholen. We gaan hiervoor de mogelijkheid onderzoeken van een carrousel van trainingsdagen waarin de diverse methoden verder uitgediept en geoefend  kunnen gaan worden.
--> Wim: moeten we nog uitdiscussiëren

Specifieke competenties voor / van de groepsmaatschappelijk werker 
Dit jaar gaan we specifieke competenties van/voor de groepsmaatschappelijk werker in kaart brengen en beschrijven.
--> Adeline: voor mij is nog wel een vraag: voor wie gaan we de competenties van een groepsm.w-er in beeld brengen, met welk doel?

Inventarisatie van draaiboeken uitbreiden
De inventarisatie van groepen die vanuit het AMW worden aangeboden is succesvol verlopen.
Graag willen we ook andere sectoren, waar maatschappelijk werkers groepen begeleiden, meer in kaart brengen.
--> Sander: voor mijzelf is een inventarisatie van het groepswerk in de gezondheidszorg nuttig.

Nieuwsbrief
Met regelmaat zal per email een nieuwsbrief verstuurd worden aan geïnteresseerden. Met name om nieuws op het gebied van groepsmaatschappelijk werk onder de aandacht te brengen én om bezoek aan de website te stimuleren.

En verder
--> Sander: verder zou ik meer willen weten over de vormen van groepswerk, zoals trainingen, lotgenotencontact etc en de interactie tussen verschillende vormen.
--> Adeline: verder vind ik het van belang dat groepsm.w. steeds meer als een methodiek die ingezet zou moeten worden in de keten van zorg. Groeps mw zou meer in samenhang met de andere methoden (door evt. andere hulpverleners) ingezet moeten worden.
Daarmee is de afstemming/ relatie naar het (gehele) hulpverleningsproces van groot belang. Het thema: hoe werk je samen met andere hulpverleners, zou ik wel willen uitdiepen dit jaar (bijv. via de website, misschien een onderwerp in de carrousel? inventariseren hoe de ervaringen daarmee zij, de dilemma’s etc) Dit is immers een actueel/ politiek thema.
Oftewel: groepmw als onderdeel van het gehele hulpverleningsproces vind ik een thema, die we aan de orde zouden kunnen stellen:.
-          hoe houd je contact met de hulpverlener die het gezin begeleid?. Vooraf helderheid over de hulpvraag?
-          Hoe houd je contact met bijv. ouders/ tehuis/ school (als het om jongeren en gehandicapten gaat)
-          Wat zeg je wel en niet?